AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB
www.romeujove.com


INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD) es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, romeujove.com, (d’ara endavant Lloc web) l’ostenta: Romeu Jové S.L., proveïda de NIF: 0B43483437 i inscrita en: Registre Mercantil de Tarragona; i les dades registrals del qual són: Tom 2967, Foli 181, Llibre 0, Fulla T-50339, Inscripció 1 i les dades de la qual de contacte són:

Antoni Gaudí, 7 baixos 2
C/.Muralla de Santa Tecla, 33 43440 Montblanc- Tarragona
T.  977 862 411
fromeu@romeujove.com


TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’OBJECTE DE LES CONDICIONS: EL LLOC WEB

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc web: l’aparença externa dels interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara endavant Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau ofereixi als Usuaris (d’ara endavant Serveis).

Romeu Jové, S.L es reserva la facultat de modificar, a qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que a qualsevol moment Romeu Jové, S.L pugui interrompre, desactivar i/o cancel•lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc web o l’accés als mateixos.

L’accés al Lloc web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir d’això, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagués contractat l’Usuari.


L’USUARI

L’accés, la navegació i ús del Lloc web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i Romeu Jové, S.L, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’expressa aquesta conformitat en iniciar la navegació pel Lloc web, (VEURE POLÍTICA DE PRIVACITAT), així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc web.

El Lloc web de Romeu Jové, S.L proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per realitzar un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

Romeu Jové, S.L es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Romeu Jové, S.L no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que pugui haver-hi.

El mer accés a aquest Lloc web no suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre Romeu Jové, S.L i l’Usuari.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc web de Romeu Jové, S.L no es dirigeix a menors d’edat. Romeu Jové, S.L declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

El Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Romeu Jové, S.L no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà d’assegurar-se que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint Romeu Jové, S.L responsabilitat alguna que es pugui derivar d’aquest accés.
cceso.


ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Romeu Jové, S.L no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels Continguts o Serveis. Romeu Jové, S.L farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc web no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al que pugui accedir-se a través d’aquest Lloc web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Romeu Jové, S.L serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Romeu Jové, S.L tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.


POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el Lloc web de Romeu Jové, S.L posa o pot posar a la disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre uns altres, links, bàners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal•lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca d’i accés a la informació disponible en Internet, sense que pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

Romeu Jové, S.L no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Romeu Jové, S.L en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

Romeu Jové, S.L no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Romeu Jové, S.L i que siguin enllaçats en aquest Lloc web.

L’Usuari o tercer que realitzi un hipervínculo des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc web de Romeu Jové, S.L haurà de saber que:

No es permet la reproducció —total o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc web sense autorització expressa de Romeu Jové, S.L.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web de Romeu Jové, S.L, ni sobre els Continguts i/o Serveis del mateix.

A excepció del hipervínculo, el lloc web en el qual s’estableixi dit hiperenlace no contindrà cap element, d’aquest Lloc web, protegit com a propietat intel•lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de Romeu Jové, S.L.

L’establiment del hipervínculo no implicarà l’existència de relacions entre Romeu Jové, S.L i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Romeu Jové, S.L dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.


PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

Romeu Jové, S.L per si o com parteix cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial del Lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel•lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel•lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Romeu Jové, S.L.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel•lectual i industrial de Romeu Jové, S.L. Podrà visualitzar els elements del Lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal•lat en el Lloc web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel•lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Romeu Jové, S.L a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.


ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Romeu Jové, S.L es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i Romeu Jové, S.L es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.