Serveis immobiliaris
VENDA I LLOGUER D'HABITATGES
Veure Habitatges
QUI SOM

L’empresa Romeu Jové, S.L. es una empresa familiar que inicia les seves activitats d’assessorament fiscal i d’assegurances l’any 1973, en principi es iniciada per Ferran Romeu, i al llarg dels anys esdevé l’actual S.L., per incorporació dels membres de la família Joana Jové i Montserrat Romeu. Actualment Romeu Jové, S.L. establerta a Montblanc des dels seus inicis i totalment vinculada a la comarca “La Conca de Barberà”; dona tots els serveis que poden veure exposats en detall, si profunditzen en la nostra pàgina web.

Romeu Jové, S.L. està composta de set professionals altament qualificats, i es posa totalment a la seva total disposició per totes les consultes que vulgui sol·licitar. Si precisa dels nostres serveis immobiliaris, disposem de tota classe d’actius, i si no troba el que esta buscant consulti’ns la seva necessitat. Romeu Jové, S.L. es dedica totalment a assessorar i aconsellar per tots els temes que els clients ens sol·liciten.


Professionals qualificats, amb més de 40 anys d’experiència
assessorant i aconsellant als nostres clientsELS NOSTRES SERVEIS
Fiscal i Comptable
ÀREA FISCAL
 • Estudi, confecció i presentació de tots els impostos directes i indirectes.
 • Tramitació de bonificacions, deduccions, excepcions i subvencions tributàries.
 • Tramitació d’aplaçaments i fraccionaments tributaris.
 • Estudis, assistència i representació davant inspecció.
ÀREA TRIBUTÀRIA
 • Redacció, interposició i tramitació de recursos de tot tipus davant les administracions tributàries.
 • Redacció, interposició i tramitació de recursos contenciós-administratius.
COMPLIMENT DE NORMATIVA FISCAL I MERCANTIL
 • Elaboració, seguiment i compliment de liquidacions tributàries .
 • Elaboració i compliment de llibres oficials de comptabilitat.
 • Elaboració i compliment de llibres auxiliars (Reglament d’IVA).
 • Confecció de memòria i comptes anuals per al Registre mercantil.
GABINET COMPTABLE
 • Seguiment i realització de comptabilitat de l’empresa.
 • Anàlisi i optimització de circuits administratius.
 • Obtenció de comptabilitat analítica de costos.
 • Supervisió de comptabilitat assentada pel clients amb tots els assentaments de tancament d’exercici fins a l’elaboració de llibres oficials per part del nostre personal.
 • Anàlisi de comptabilitat amb ratis i gràfics que ajudin a la presa de decisions.
 • Elaboració de comptes anuals i presentació al registre mercantil si és preceptiu.
 • Línia oberta de consulta telefònica.
 • Valoració del negoci i posicionament respecte a la competència.
ASSESSORAMENT PER A GESTORS DE SOCIETATS
 • Lliurament periòdic d’informes econòmics.
 • Assessorament financer, fiscal i econòmic permanent.
 • Anàlisi de costos i resultats per activitats.

Línia telefònica oberta per a
tota classe de consultes laborals

Laboral
 • Gestió i administració
 • Confecció rebuts salarials amb aplicació de convenis.
 • Confecció i gestió de pagament de quotes a Seguretat Social, model TC’S.
 • Confecció i presentació models 110 i 190.
 • Anàlisi costos personal.
 • Assessorament i tramitació de tota classe de contractes laborals.
 • Gestió aplaçaments de deutes de quotes de Seguretat Social.
 • Gestió i tramitació de tota mena de pensions i ajuts de la Seguretat Social.
 • Assessorament en acomiadaments de personal, assistència al CEMAC.
 • Resoldre els requeriments de la Inspecció de Treball.
 • Assessorament general en l’àmbit de jurisdicció del dret de treball i de la Seguretat Social, tant a empreses com a particulars.
 • Línia telefònica oberta per a tota classe de consultes laborals.
Estrangeria
 • Autoritzacions de treball inicials (de persones que es troben en el seu país d’origen).
 • Autoritzacions de treball de les persones que han estat reagrupades.
 • Autorització de treball dels estudiants.
 • Canvis d’autoritzacions de residència i de treball: de compte aliena, a compte pròpia, o viceversa, canvi geogràfic, canvi de sector; d’estudiant a règim general.
 • Autoritzacions de residència i/o treball de les persones que tramiten la residència per arrelament social o laboral o per qualsevol causa d’excepcionalitat.
 • Autoritzacions de treball de transnacionals, esportistes, no lucratives, etc.
 • Arrelament de menors.
 • Reagrupació familiar.
 • Residència no lucrativa.
 • Autorització de familiar comunitari.
 • Transnacionals.
 • Nacionalitat.
Assegurances
 • Assessorament en tot tipus d’assegurances, adequades a cada empresa.
 • Assessorament en assegurances personals (accidents de vida, estalvi, pensions).
 • Assegurances de tot tipus de vehicles, amb inclusió de conductors menors (cotxes, motos, embarcacions, camions, etc.).
 • Assegurances esportives (caça, pesca, competicions, etc.)
 • Assegurances d’edificis, abans, durant i després de construir, tant per particulars com per a constructors.
 • Assegurances d’edificis, comunitats i pàrquings.
 • Assegurances de llar, cases, pisos, xalets així com també vivendes separades dels nuclis urbans; assessorament per assegurances vinculades a la hipoteca.
Assessorament Jurídic
ÀREA FISCAL
 • Reclamacions de quantitat.
 • Propietat Horitzontal.
 • Arrendaments.
 • Successions.
 • Separacions, divorcis i procediments canònics.
 • Societats civils i comunitats de béns.
 • Interdictes i accions reals.
 • Expedients de domini i major cabuda.
 • Accidents de trànsit.
MERCANTIL
 • Constitució, fusió i dissolució de societats.
 • Procediments canviaris.
 • Assessorament continuat.
 • Marques.
 • Propietat industrial i intel·lectual.
PENAL
 • Querelles i denúncies.
 • Defensa en qualsevol tipus de delicte.
 • Instrucció.
 • Penal econòmic (estafes).
ADMINISTRATIU
 • Reclamacions patrimonials.
 • Sancions Administratives.
 • Joc i espectacles.
 • Procediments davant l’administració tributària.
SOCIAL
 • Procediments sobre acomiadaments, reclamacions sobre vacances, sancions i modificacions de les condicions laborals.
 • Expedients de regulació d’ocupació.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Pensions.
 • Invalideses.
Serveis immobiliaris
VENDA I LLOGUER D'HABITATGES
Veure Habitatges